> > שביל_ישראל

פרוייקט וכיתתו חרבותם לאתים.. בשביל ישראל

הזמנה לשיתוף פעולה

בניית בקתות דרכים לאורך ציר -שביל ישראל"-ביוזמת עמותת -
וכיתתו חרבותם לאתים...
העמותה נטלה על עצמה לעשות שימוש חוזר בעודפי צבא אילו ואחרים
למטרות שלום,-להוציא את הרוגז מהארגז..
הנושא שעל הפרק – השימוש בארגזי תחמושת ריקים ושילובם בבניה אקולוגית
עם בוץ וחומרי בנייה מקומיים.
הפרוייקט מתוכנן בפריסה ארצית לאורך ציר ההליכה, מצריך תאום בין
גופים שונים ויעוץ הנדסי ומשפטי
ומודל של ביקתה באישור הנדסי ובטיחותי
יש לסמן את מירב הנקודות המתוכננות, וכמו כן להשיג אישור לכל נקודות הציון.
הביקתה הראשונה תוקם במצפה משואה - ותשמש כמודל לביקתות
שיבנו לאורך שביל ישראל
היוזמה עלתה בעקבות פגישה עם זוג מטיילים העושים דרכם בשביל ישראל
במצפה משואה.
נתקבלה ברכת הדרך מהועדה לשבילי ישראל, ויש תאום צפיות עם שתי נקודות,
מצפה משואה , מצפה רמון .

המטרה להעצים את הפעילות סביב "שביל ישראל" והפרוייקט ישמש כמנוף
לקידום רעיונות חינוכיים ונקודות החניה יהוו בסיס אטרקטיבי לפעילות
המשלבת חינוך, אמנות וחשיבה סביבתית:
חינוך
לשלבם בתוכניות של מערכות החינוך ברחבי הארץ, תנועות נוער, חוגי סיירות,
אמנות
נקודות יצירה ויוצרים , פיסול ,אמנות אקולוגית, מוסיקה...
טיפולי
השביל יאתגר העוסקים בטיפול בהתמכרויות ואוכלוסיות מיוחדות.

הנושאים שעל הפרק: גיבוש רעיוני, תכנים, תיכנון אדריכלי והנדסי,
יעוץ וליווי משפטי ופיננסי, מימון וחסויות, תקשורת

יוזמות ושיתוף פעולה יתקבלו בברכה

בברכת כיתתו...


de
Description1חזור