> > בית-לרוכבי-אופניים

פגישת היכרות.
נוכחים: * בועז גרשון- רכז תיירות משגב.
• שלומי טחן- מנהל מחלקת ספורט, משגב.
• עוז דודאי- מנהל נבחרת ישראל לאופניים.
• גלעד – מנהל חנות Giant, רקפת.
• איתי פרידמן- "שביל כורכר"- ליווי טיולי אופניים.
• עופר נבט- הדרכת טיולי אופניים.
• אבי וקרן זיו- סלסי- מרכז מידע והזמנות.
מטרות:
1. היכרות בין אנשים העוסקים בהיבטים שונים מתחום האופניים.
2. היכרות עם הגישות השונות כלפי נושא האופניים, כל איש בתחומו.
3. היכרות עם מודל HOOHA- בועז גרשון, רכז תיירות.
4. בחינת כלל המשאבים העומדים לרשותנו.
5. בדיקת רמת העניין והרצון ליצירת פרויקט "בית לרוכבי- אופניים בהררית".
6. בדיקת מהלכים שיש לבצע ליצירת תשתית עבור הנושא.

תכנים למהלך הפגישה:
1. תפיסה רעיונית של "בית לרוכבי אופניים בהררית":
• קידום תחום ספורט המשפר את איכות החיים של העוסקים בו.
• מיתוג משגב כבית לרוכבי-אופניים במגוון הגאוגרפי, טוואי השטח, האיכות והמסה האנושית המקצועית.
• בידול משגב כבית לרוכבי אופניים- ייחודיות הפעילות באזור שלנו:
- יכולת מתן מענה מקיף וכולל העוטף את כלל צרכי רוכבי האופניים ומשפחותיהם.
- רמת מקצועיות בינלאומית ומסה אנושית איכותית המתמחה ומובילה את תחום האופניים, המשלבת תפיסה חינוכית.
- הררית כמקום השם דגש על בריאות, פרטיות ומתן מענה מקיף לכלל ההיבטים באדם.
2. שיווק רעיון "בית לרוכבי אופניים בהררית":
• העברת מסר.

...2
3. הרקע והדחף ליוזמה:
- ה"הון האנושי" המגוון והאיכותי הקיים במשגב- קיים ועתידי.
- תשתית קיימת ומתפתחת.
- יצירת מקומות עבודה.
4. מידת החדשנות:
- המגוון התוכני.
5. תרומה לאוכלוסיית היעד:
- חשיפה וקידום עסקים קיימים.
- פיתוח "תיירות משתלבת", בראי המקום.
6. מידת שיפור במערכת שהיוזמה מיושמת בה:
- פיתוח תפיסה סביבתית.
- יצירת מקומות עבודה.
- קשר למרכז הארץ.
- בסיס לתיירות חו"ל.
7. בוצע עד היום:
- קשר ועבודה עם רכז תיירות.
- קשר ועבודה עם מנהל מחלקת ספורט משגב.
- טיפוח מרכז מידע והזמנות.
8. שלבים בפיתוח היוזמה:
- תכנון.
- בנייה.
- הרצה
9. משאבים לפיתוח- תקציב ואחרים:
- הון עצמי.
- חסויות.
- גיוס כספים.
10. ציפיות לסיוע:
- מועצה אזורית משגב.
- גופים ייעודיים לרוכבי אופניים.
- עמותת תיירות "לב הגליל".
- גופים עסקיים בגליל.
- אנשים וגופים שעניינם בקידום משגב.
11. שיווק הרעיון:
- בניית אסטרטגיה ותוכנית עסקית .
- יצירת רשימת ראשי- חץ.
- גיוס תקשורת.
- סיוע מהמועצה.
- חסויות.
• רעיונות שונים לשימוש במיזם "בית לרוכבי-אופניים בהררית"


de
Description0חזור